ورود به پنل کاربری
موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب

دکتر غلامحسین مصاحب در مهر ۱۳۴۵ مؤسسه ریاضیاتی را در دانشسرای عالی (بعداً دانشگاه تربیت معلم) با مجوز شورای مرکزی دانشگاه‌ها تأسیس کرد. هدف این مؤسسه تربیت مدرسان ریاضی برای دانشگاه‌های کشور بو دو با کوشش‌های مداوم دکتر مصاحب ۷۰ نفر مدرس ریاضی دانشگاهی در آن مؤسسه تربیت شدند و نیز کتابخانه تخصصی مؤسسه ریاضیات در کشور بی‌نظیر بود. مؤسسهً ریاضیات از سال ۱۳۶۳ با ضوابط جدید به پذیرش دانشجو برای دوره‌های عالی ریاضی پرداخت، و درسال ۱۳۷۶ مؤسسه ریاضیات به مؤسسه تحقیقات ریاضی دکتر غلامحسین مصاحب تغییر نام یافت.


بازآفرینی اصالت دانشگاهی در جهانی پیچیده
 دانشگاه خوارزمی از زمان تاسیس در سال ۱۲۹۷ تاکنون همواره به عنوان یکی از پرچم‌داران آموزش، پژوهش و خدمت‌رسانی به جامعه محلی و ملی مطرح بوده است. چشم‌انداز دانشگاه خوارزمی در افق بلندمدت حرکت به سوی یک دانشگاه نسل سوم تمام عیار است. با داشتن یک نگاه سیستمی، موفقیت دانشگاه خوارزمی در جهان رقابتی کنونی در گرو موفقیت در چهار جنبه: فرایندهای درونی و سیستم‌ها، کارکنان و الگوهای یادگیری، مخاطبان و جامعه، و نهایتا دستاوردها و شاخص‌های کلیدی عملکرد، خواهد بود.  
    نظام آموزش عالی در بستر منطقه‌ای و جهانی با تحولات بسیار عمیقی روبرو شده است. یگانه ماموریت دانشگاه‌ها در جامعه، تربیت نیروی انسانی کارآمد، روشن‌اندیش و عالم است. دانشگاه خوارزمی به مدت یک قرن، تمام  قد، به تحقق این ماموریت آموزش عالی کشور خدمت کرده است و در سده دوم حیات خود نیز این ماموریت را هم‌چنان در پیش خواهد گرفت.
 
دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم
سرپرست دانشگاه خوارزمی