طرح پسادکتری: تفاهم نامه ای (48548/ص/95) در تاریخ 1395/09/17 ما بین صندوق حمایت از پژوهشگران و دانشگاه خوارزمی برای پذیرش پژوهشگر پسا دکتری منعقد شده است. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند.

http://insf.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=32&pageid=9297