تاریخچه کتابخانه:

  کتابخانه موسسه تحقیقات ریاضی همزمان با تاسیس موسسه ریاضیات ، در سال 1344 توسط دکتر غلامحسین مصاحب ایجاد گردید. این کتابخانه در آن زمان از کامل ترین کتابخانه های تخصصی ریاضی در خاور میانه بود و دانشجویان، تمام کتابهای موسسه را نه تنها می شناختند بلکه مباحثی از آنها را نیز خوانده بودند.

ایشان  بهترین و مجهز ترین کتابخانه را در موسسه ریاضیات به وجود آورد و در پرورش ریاضی دانان جوان تلاشی چشمگیری داشت. کتابهایی که در مباحث ریاضیات نوشته است، ایشان را پدر ریاضیات جدید در ایران نامیده اند.

دانشجویان معمولا از ساعت 6:30 تا 20 شب در موسسه حضور داشتند. این ساعات در کلاس و کتابخانه تقسیم میشد، چنانچه اگر دانشجویی کلاس نداشت قطعا در کتابخانه مشغول مطالعه بود. هر دانشجویی صندلی خاص خود را در کتابخانه داشت و جایش مشخص بود ( البته نه به صورت رسمی بلکه به صورت عادت و تکرار هر روزه).